Uplatnění

V Tangu nabízíme uplatnění lidem zdravým, lidem znevýhodněným, studentům a dobrovolníkům.

Za nejvyšší potřebu považuje Maslow ve své pyramidě základních lidských potřeb potřebu seberealizace.

4. nejvyšší potřeba: POTŘEBA UZNÁNÍ

dosáhnout úspěchu, respektu (vážnosti, úcty, ohledu), potřeba sebedůvěry, samostatnosti, pozornosti, pochvaly, veřejné uznání dobrého výkonu, pověřování odpovědností. Uspokojení těchto potřeb vede k pocitu sebedůvěry a prestiže.

5. nejvyšší potřeba: POTŘEBA SEBEREALIZACE Maslow definuje tyto potřeby jako „touhu člověka být víc a víc než je, být vším, čím je člověk schopen se stát“, znamená to že člověk chce plně realizovat svůj talent a schopnosti. Jinými slovy, ať je člověk univerzitním profesorem, podnikovým manažerem, rodičem nebo sportovcem, chce být v této roli zdatný a úspěšný(potřeba vědění, porozumění, růstu, estetické potřeby, příležitost k povýšení, motivace k vyšším cílům).

existuje důvod, aby to u lidí s handicapem bylo jinak....? jistěže ne

jen potřebují dostat šanci

 

Kontakt

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. Na Výšině 3241 Havlíčkův Brod 580 01 +420 777 795 860 klempir(@)clovickovani.cz